2009

Nordisk liturgisk netværk

Årskonferencer


2009


LEITOURGIAS:s årskonferens


4-6 november 2009

på Stiftsgården Åkersberg i Skåne, Sverige


Temat för årets konferens är

Kult och kultur


I år prövar vi att lägga konferensen onsdag - fredag för kommunikationernas skull.


Onsdag 4 november

Konferensen inleds med gudstjänst 11.00

Lunch

Arkitekt Jerk Alton (Sverige) och ärkebiskop em Gunnar Weman (Sverige) för ett samtal om Kult och kultur.

Hent forelæsning som pdf

Seminariegrupper

Middag

Seminariegrupper

Kompletorium


Torsdag 5 november

Frukost

Morgonbön

Professor em Karl-Johan Hansson (Finland), Psalm och samhälle.

Hent forelæsning som pdf

Seminariegrupper

Lunch

Mässa

Seminariegrupper

Årsmöte

Festmiddag


Fredag 6 november

Frukost

Morgonbön

Textilkonstnär Åsa Martinsson (Sverige), Klädd för gudstjänst.

Hent forelæsning som pdf

Seminariegrupper

Lunchbön

Lunch

Seminariegrupper

Sakral psalmverkstad med David Scott Hamnes (Norge) och

stiftssekreterare Jan Hellberg (Finland).

Konferensen avslutas 17.00